Email G Suite Google for Work

Cấp bản quyền Google Apps for Work chính hãng dưới ủy quyền của Google.
Thiết lập, nhận thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam.
Địa chỉ email doanh nghiệp (name@yourcompany.com)
Lịch trực tuyến được tích hợp
Bộ nhớ trực tuyến lớn nên đồng bộ hóa và chia sẻ tệp được dễ dàng
Cuộc gọi điện video và thoại
Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
Dễ dàng tạo trang web dự án
Kiểm soát quản trị và bảo mật
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email
Địa chỉ email doanh nghiệp (name@yourcompany.com)

Bộ ứng dụng cốt lõi

Cấp bản quyền Google Apps for Work chính hãng dưới ủy quyền của Google.
Thiết lập, nhận thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam.

Gmail For Work

Email theo tên miền riêng, dung lượng 15 Gb. Ổn định và bảo mật đẳng cấp quốc tế. Dễ dang sử dụng với giao diện Gmail trực tuyến hoặc thiết lập Outlook

Google Drive

Một nơi lưu trữ file dữ liệu an toàn và bảo mật, dung lượng 15 Gb chia sẽ cùng hộp lưu trữ Email, dễ dàng chia sẽ dữ liệu cho đồng nghiệp và đối tác.

Google Calendar

Lịch trực tuyến cho phép quản lý thời gian và các sự kiện ở bất cứ nơi đâu trên mọi thiết bị. Nhắc lịch thông minh và dễ dàng chia sẽ với đồng nghiệp.

Google Hangouts

Tương tác videos và các cuộc họp trực tuyến với đồng nghiệp lên tới 15 người cùng lúc.

Google Docs

Soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu Online, làm việc cùng lúc với nhiều người theo thời gian thực. Đọc hoặc chỉnh sửa các định dạng quen thuộc không cần mua bổ sung phần mềm.

Google Sites

Dễ dàng thiết lập trang thông tin nội bộ mà không yêu cầu mua không gian lưu trữ, không yêu cầu kiến thức lập trình.

Google Groups

Dễ dàng tạo nhóm, diễn đàn và thảo luận cùng nhau.

Admin

Dành cho quản trị viên, quản lý người dùng trong tổ chức, thiết lập chính sách dịch vụ, quản lý bảo mật và mọi tính năng của Google Apps.

Vault (mua bổ sung có tính phí)

Tính năng nâng cao có tính phí bổ sung khi tích hợp, cho phép thiết lập chính sách lưu trữ thư và khám phá dữ liệu, lưu dữ chứng cứ pháp lý của người dùng.

Nhập số điện thoại của bạn

và chúng tôi sẽ gọi lại bạn sau 26 giây!